Ribe seværdigheder

 

Ribe Domkirke
Ribe Domkirke

Ribe Domkirke hedder også Vor Frue Kirke og kan ses på lang afstand som et pompøst varetegn for byen og uden tvivl Ribes største turistattraktion. Den store domkirke ligger i centrum, så den er et godt udgangs punkt til turen rundt i Ribe by. Man ser tydeligt, at der er sket talrige om- og tilbygninger på kirken, og den er nu Danmarks eneste femskibede kirke, men i rigtig mange stilarter. Domkirken stod færdig omkring 1250 med tre tårne, Rytterspiret, Mariatårnet og Borgertårnet. Dengang havde alle tre tårne spir. Men da Ribe har lidt under mange store brande, er der sket en forandring med Domkirken gennem årene.  Den er bygget i tufsten fra Rhinegnene i Tyskland og Holland.

Prædikestolen i Ribe Domkirke
Prædikestolen i Ribe Domkirke

Renæssance prædikestolen er fra 1597 og udsmykket med en række malerier udført af Jens Asmussen. Det er bl.a. Jesus på korset omgivet af røvere. Lydhimmelen er noget ældre.

Døbefonten i Ribe Domkirke
Døbefonten i Ribe Domkirke

Døbefonten  i malm bæres af tre engle og tre løver og er fra midten af 1400-tallet. Dåbsfadet er et nederlandsk arbejde fra omkring 1650.

ribe6Kik også på stenpillen nederst i kirken, hvor der er et kalkmaleri af Marie med Jesusbarnet.

Biskop Hans Tausen Ribe Domkirke
Biskop Hans Tausen Ribe Domkirke

Statuerne uden for er af biskopperne Hans Tausen og Hans Adolf Brorson, som også var salmedigter. Kirkens klokker spiller Brorsons salme “Den yndigste rose” kl.8 og 18, og de spiller folkevisen om Dronning Dagmar kl.12 og 15.

ri1

Cobra maleren Carl Henning Pedersens har stået for den spændende udsmykning bag alteret i apsis. Det er modigt gjort at vælge så moderne og farverige kalkmalerier, mosaikker og glasmosaikker. På en solskinsdag giver det et fantastisk smukt lys, når solens lys skinner gennem det farverige glas.

Huset Porsborg på torvet i Ribe
Huset Porsborg på torvet i Ribe

På torvet i Ribe er der masser at se på. Det røde hus forrest på billedet er huset Porsborg fra 1582, her har turistbureauet til huse, så dem kan man jo starte med at besøge for at få et bykort.

Hotel Dagmar fra 1581
Hotel Dagmar fra 1581

Ved siden af ligger det gamle Hotel Dagmar fra 1581, og i kælderen har vægteren hjemme.  Følg vægteren, lyt til hans sang og historier, når han hver dag fra maj til oktober går sin traditionelle runde gennem byens historiske gader. Turen begynder på Torvet ved Restaurant Weis Stue fra maj-oktober samt uge 7 og påsken og varer ca. 45 minutter. Det er på både dansk og engelsk, og det er gratis at gå med.

 

Den gamle arrest i Ribe
Den gamle arrest i Ribe

Den gamle arrest midt på torvet har haft mange andre roller end at være hotel. Huset blev opført i 1546 som kapellanbolig. I 1840 blev den omdannet til pigeskole. Fra 1890 til 1989 var her arresthus. Men nu lever huset et nyt liv som hotel.

Den Gamle Latinskole i Ribe
Den Gamle Latinskole i Ribe

Den Gamle Latinskole fungerede fra ca. 1500 til midt i 1800-tallet. Skolen var dengang kendt i hele Danmark og havde mange elever fra hele landet. Jakob A. Riis voksede op i denne bygning . Han levede som journalist i USA omkring 1900-tallet og blev kendt på grund af sit arbejde for at gøre leveforholdene i New York bedre for de fattige ved at synliggøre slummen for den øvrige befolkning gennem artikler og fotografier. Præsident Roosevelt kaldte ham “Amerikas nyttigste borger”. Der er rigtig mange huse med mindetavler på, og det er der også på latinskolen for flere kendte mennesker, der gik på skolen fra 1500 til 1856.

Det gamle rådhus i Ribe
Det gamle rådhus i Ribe

Det gamle rådhus blev oprindeligt bygget  til privatbolig omkring 1496. Men i 1709 blev det købt af kommunen og brugt til rådhus lige til 2007. I dag bruges det kun til vielser og som museum.

 Renæssancebygningen Taarnborg i Ribe
Renæssancebygningen Taarnborg i Ribe

Den herregårdslignende renæssancebygning Taarnborg er fra omkring 1580. Det er en spændende bygning med takkede gavle og et sekskantet trappetårn. Gennem tiden har her boet mange vigtige personer, blandt andre Danmarks første store historiker Anders Sørensen Vedel og biskoppen og salmedigteren Hans Adolph Brorson. I 1761 solgte Brorson Taarnborg til stiftet. På den måde kunne Taarnborg blive ved med at være bispebolig. Men i 1907 blev Taarnborg brugt som posthus efter omfattende restaureringer.

Inskription på muren på Taarnborg.
Inskription på muren på Taarnborg.

Inskription på muren på huset Taarnborg.

Sct. Chatrinæ Kirke og Kloster i Ribe
Sct. Chatrinæ Kirke og Kloster i Ribe

Sct. Chatrinæ Kirke og Klosters  bygherrer var dominikanere, en tiggerorden der her i landet også kaldes sortebrødrene. Kirke og kloster fik navn efter Catharina, en lærd ægyptisk prinsesse som led martyrdøden i 307 for sin tros skyld. Ved reformationen måtte munkene forlade både kirke og kloster, og i 1537 fik byen af kong Christian III brev på, at kirken nu var sognekirke.
Den nuværende kirke danner nordfløjen i klosteranlægget og strækker sig tillige øst for dette. Oprindelig var bygningen kortere, dækket af fællestag og forsynet med et messeklokkespir over østgavlen. Størstedelen af den nuværende kirke stammer fra tiden efter 1433. Tårnet fra 1617 har oprindeligt været meget højere, men det blev med tiden skævt. Tårnets vestportal stammer fra 1746. Klosterkirken er treskibet, kirkerummet højt, hvælvet, hvidkalket og med høje gotiske vinduer bagom alteret, hvorfra lyset venligt fordeler sig i det stilrene alvorlige rum.

Christian VI's navnetræk
Christian VI’s navnetræk

Oven over indgangen ses Christian VI’s navnetræk. Fra 1918 var kirken under restaurering i 14 år. I denne periode etableredes også Sct. Catharinæ Plads med vandkunst til ære for den Catharina, som kirken har navn efter.

Ribe3

Omkring vandkunstens midtersøjle, der krones af Catharina, står 4 figurer som et udtryk for kirkens historie: en kriger, en borger, en munk og en luthersk præst.

Maren Splid hus i Ribe
Maren Splid hus i Ribe

I dette hus boede Maren sammen med sin mand skrædder Laurids. Maren Splids, der var en velhavende og respekteret kvinde, blev i 1637 anklaget for at være heks (meget belejligt af en konkurrent til manden) . Retssagen mod hende blev lang og endte med at blive en af Danmarks mest kendte hekseprocesser. Efter et langt forløb og tortur erkendte Maren sig skyldig, og hun blev i 1641 brændt på bålet på Galgebakken i Ribe.

ri6

 

Ribe Kunstmuseum
Ribe Kunstmuseum

Fra Ribe Å ses den smukke museumshave og Ribe Kunstmuseum. I Haven står bronzeskulpturen “Figur” af kunstneren Per Kirkeby. Det store flotte hus, som Ribe Kunstmuseum har til huse i, er fra 1864. Museet rummer en perlerække af dansk kunst med hovedværker fra klassicisme, dansk guldalder, skagensmalerne frem til symbolisme og tidlig modernisme. En tidsperiode fra 1750 til 1950.

Ribe Vikingemuseumet
Ribe Vikingemuseumet

Ribe Vikingemuseum ligger smukt placeret med udsigt over Ribe Å., netop på stedet for grundlæggelsen af Nordens første by (omkring år 700 e. Kr.). Her fortælles Ribes historie fra vikingetid, middelalder og frem til år 1700. Her kan man bl.a. få indblik i danmarkshistorien med udstillingen De Kristne Vikinger. Udstillingen er baseret på ny forskning i forbindelse med arkæologiske udgravninger ved Ribe Domkirke, hvor der blev fundet en gravplads med kristne danske vikinger. Dette ændrer derfor de hidtidige antagelser om kristendommens indtog i Danmark.

Der er rabat med FDM kort og Ældresagen.

Skibbroen i Ribe
Skibbroen i Ribe

Skibbroen ligger ved Ribe Å, der udmunder i Vadehavet. Skibbroen var førhen byens havn, men nu er der kun en lystbådehavn. Her holdes torvedage hver onsdag i sommermånederne. Fra Skibbroen kan man gå hen og se Stormflodssøjlen og videre ud til Slotsruinen og Dronning Dagmar.

Stormflodssøjlen i Ribe
Stormflodssøjlen i Ribe

Det ord der nok først falder en ind, når man ser højden for vandstanden på Stormflodssøjlen er: “det kan ikke være sandt, det kan ikke lade sig gøre”. Det øverste årstal er 6 meter oppe og er fra 1634, og da tog stormfloden mange gårde og huse, og mange mennesker druknede.

Slotsruinen Ribehus
Slotsruinen Ribehus

Rundt om Slotsruinen, er der en vandgrav. Slottet Ribehus (i daglige tale omtalt som Slotsbanke) blev rejst i begyndelsen af 1100-tallet af Kong Niels, og var gennem de følgende århundreder et yndet tilholdssted for de danske konger. I 1400-tallet gik det i forfald, men var fortsat centrum for mange historiske begivenheder. Med svenskekrigene i midten af 1600-tallet var dets rolle udspillet, og det blev revet ned.

Dronning Dagmar i Ribe
Dronning Dagmar i Ribe

På Slotsbanken ses en statue af Dronning Dagmar, der står og skuer ind over Ribe by. Statuen forestiller hende i stævnen på en båd på vej til Ribe. Det er kunstneren Anna Marie Carl-Nielsen, der har lavet statuen til minde om dronning Dagmar i 1913. Den bøhmiske prinsesse Drahomira eller Drágomír kom nemlig sejlende til Ribe eller rettere Mandø i 1205 og blev viet til kong Valdemar II Sejr og fik samtidig navnet Dagmar, der nærmest kan oversættes som ’dagens mø’. Kongeparret boede på Riberhus Slot ude på Slotsbanken, indtil hun døde i barselsseng i 1212.

 

 

 

Skriv en kommentar