Tønder

Tønder by

Tønder er en gammel charmerende by med mange små brostensbelagte gader og hele 66 fredede huse.

Tønder er Danmarks ældste købstad, der kan dateres helt tilbage til 1243. Mange af de smukke huse er fra 1600- og 1700-tallet og vidner på deres egen måde om byens betydningsfulde position som handelsby gennem tiden.

Oprindelig var Tønder en havneby, men da digebyggeriet ved Vadehavet i 1550’erne tog fart, mistede byen sin direkte adgang til havet. Tønder er også en lille hyggelig by at shoppe i.

 

Skamstøttefiguren kagmand i Bogense
Skamstøttefiguren kagmand

På torvet er det første man får øje på den 2 m. høje træfigur kagmand, det er en kopi af Danmarks eneste bevarede skamstøtte figur.

Figuren forestiller en myndigheds person med en pisk i hånden og blev i sin tid sat op til skræk og advarsel for tyveknægte.

Kagmanden i Tønder står i original på Tønder Museum og er lavet af en egetræstamme fra Tinglevegnen. En rigtig flot figur med med en rigtig god historie om den tids retssystem.

 
Torvet i Tønder
Torvet i Tønder

På torvet ligger også Kloster Caféen, der regnes for Tønders ældste hus.

Dette prægtige sengotiske gavlhus, der kendes fra middelalderen, menes opført i 1520 som Gildehus for Tønders Kalender Broderskab. Huset er i dag Danmarks eneste bevarede kalenderhus og blev brugt til indtagelse af mad og drikke efter gudstjenester.

Hvornår kalendergildet ophørte i Tønder vides ikke, men gilderne blev fra 1618 forbudt i Danmark.

 

Den gamle apotek i Tønder
Det gamle apotek

Det Gamle Apotek ligger i en smuk bygning fra 1595.

Huset blev i 1671 lavet om fra herskabsbolig til apotek, og apoteket har haft sit virke helt til år 1989.

Nu er det et spændende sted at gå på opdagelse. Stedet er på 1200 kvm fordelt på tre etager med i alt 46 små rum, der hver især rummer et bredt udvalg af spændende gaveartikler, interiør og lækkerier for livsnydere.

 

Den gamle apotek
Det gamle apotek

Den meget flotte barokportal af sandsten pryder indgangen til Det Gamle Apotek.

Jul i Den Gamle Apotek
Jul i Det Gamle Apotek

I kælderen i Det gamle Apotek er der en stor juleudstilling 365 dage om året. Så man vil altid kunne jule shoppe.

Kristkirken Tønder
Kristkirken Tønder

Kristkirken blev opført i 1592, der hvor den middelalderlige Skt. Nicolai kirke tidligere lå.

Dog bevaredes det ret usædvanlige kirketårn med et højt spånbeklædt spir. Kristkirken rummer et rigt inventar, der tydeligt viser byens rige borgerskab i 16- og 1700-tallet.

I årene 1729-37 var den berømte salmedigter Hans Adolph Brorson hjælpepræst i kirken.

Gamle Latinskole i Tønder
Gamle Latinskole

Lige ved kirken ligger bygningen, der engang fungerede som latinskole, og som stod færdig i 1612. I murværket ses store granitsten, der kommer fra en kirke, som blev nedrevet under reformationen.

 

Købmandsgård i Tønder
Købmandsgård

Østergade 56 er en tidligere købmandsgård og kro med indskriften Soli deo gloria (Gud alene
æren).

Huset er egentlig opført i 1729. Første gang den optræder som kro er i 1750. Indimellem har det også været hue– og strømpefabrik samt præste- og lærebolig.

I 1948 var det sidste gang, der var kro i bygningen. Den var også skolecentral på et tidspunkt.

Musikpavillon
Musikpavillon

Liebestempel.

To steder langs alléen, der startede fra det sted, hvor Laurentiusstrømmen krydsede Vestergade til byens Østerport, lod kniplingshandler og borgmester Carsten Richtsen opføre to ens pavilloner af træ.

Det var rigtig smukke havepavilloner. Meningen var, at byens borgere der kunne nyde små musikensembler. Den vestlige pavillon forsvandt i midten af 1800 – tallet, men den anden eksisterer den dag i dag.

Og man er kun en rigtig Tynne – Knajt, hvis man har kysset en pige her i Æ Liebestempel.

Vandtårnet i Tønder
Vandtårnet

Tønder Vandtårn er opført øst for Slotsbanken i 1902 og forsynede Tønder med vand helt frem til 1980.

Det omtrent 40 meter høje tårn konkurrerer med Kristkirken om at være Tønders vartegn. Det var A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond, der i 1994 skænkede pengene til en renovering og ombygning af vandtårnet.

Nu er vandtårnet et udstillings- og udsigtstårn. I respekt for restaurator kaldes vandtårnets etager for dæk. De syv dæk rummer en stoleudstilling af den verdensberømte i Tønder fødte møbelarkitekt Hans J. Wegner.

De udstillede stole er skænket af Hans J. Wegner og hans hustru. Dækket er et fantastisk udsigtspanorama over Tønder by og det omkringliggende marsklandskab.

Skulpturhaven i Tønder

Skulpturhaven i Tønder

er placeret omkring Amtmandens have, Bachmanns Vandmølle/Visemøllen og Vidåen, der danner rammerne omkring en række smukke skulpturer i Tønders bymiljø.

Det er nemmest af finde haven fra Kongevej og Snæbelstryget.

Sort sol
Sort sol

Sort sol er en fantastisk naturoplevelse, man aldrig glemmer.

Det er vildt at se 1 mill. stære “danse” på himlen og danne fantastiske formationer for at undgå angreb fra rovfugle. Det foregår hvert forår og efterår i marsken.

Vi valgte ikke at tage på en tur med guide, og det fortrød vi, så jeg vil anbefale at tage en lokal guide med.

 

 

Skriv en kommentar